Davčne blagajne in spremembe po 2. 1. 2016

Pripravljeni na spremembo, ki jo prinaša 2. januar 2016 in davčne blagajne?

Ste vedeli, da bo z omenjenim datumom potrebno davčno potrditi vsak izdani gotovinski račun, pri čemer se kot gotovina po novi zakonodaji šteje praktično vse, kar ni nakazilo iz enega transakcijskega računa na drugega?

Preden nadaljujemo, bi bilo smiselno izpostaviti, kdo so zavezanci, ki bodo morali uporabljati davčne blagajne. To so tisti, ki vodijo poslovne knjige in evidence, izdajajo račune za dobavo blaga in storitev, za dobavljeno blago in storitev pa sprejemajo gotovinsko plačilo. Pod določenimi pogoji pa bi morali davčne blagajne uporabljati tudi nekateri drugi, denimo normiranci, ki prejemajo plačilo v gotovini.

Uporaba davčne blagajne in izjeme?

Izjeme pri uporabi davčne blagajne so tisti, ki že do sedaj niso bili zavezani za izdajo računov. Recimo to velja za kmete pavšaliste, ki dobavljajo kmetijske in gozdarske pridelke in storitve neposredno končnemu porabniku, vendar samo, če ne prodajajo predelanih proizvodov. Izjeme so tudi pri prodaji vozovnic v potniškem prometu, znamk, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, pri prodaji iz avtomatov itn.

Kako pa je s prodajo preko spleta?

Vsi prodajalci, ki svoje blago prodajajo preko spletnih trgovin ali drugih spletnih kanalov, bodo obvezani uporabljati davčne blagajne.

Prihajajoče obdobje uvajanja davčne blagajne bo za marsikoga prineslo kar nekaj sprememb, zato še enkrat preglejmo tiste pomembne datume, ki jih vsekakor ne smemo izpustiti!

Po 15. novembru je možna pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka potrjevanja računov vloži zavezanec elektronsko, in sicer prek portala eDavki. S 1. decembrom se bo začelo neobvezno izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, izdanih z uporabo elektronske naprave ali vezane knjige računov, z 2. januarjem 2016 pa se začenja obvezna uporaba davčnih blagajn. Takrat se prične tudi prehodno obdobje, v katerem zavezanci lahko še vedno uporabljajo tudi vezano knjigo računov za gotovinsko poslovanje, vendar morajo pred prvo izdajo računa VKR potrditi pri davčnem organu preko prej omenjenega portala: eDavki. Način izvajanja potrjevanja računov morajo zavezanci določiti z internim aktom, ne bo pa možno, da v istem poslovnem prostoru uporabljajo elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov. To predhodno obdobje se bo končalo šele 31. decembra 2017. Nato bo sledila obvezna izdaja potrjenih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo e-naprave za izdajo računov in izpisom EOR na računu.