Ne morete vzpostaviti spletne povezave v poslovnem prostoru?

Poglejmo si naprej, katere so minimalne obveznosti v zvezi z davčnimi blagajnami.

  • registracija vašega poslovnega prostora oz. prodajnega mesta pri FURSu
  • določitev oznak vseh oseb, ki bodo poslovale z gotovino (oznaka in davčna številka osebe)
  • pridobitev ustrezne e-blagajne oz. računalnika z možnostjo internetne povezave
  • pridobitev ustrezne programske opreme, ki mora biti usklajena z zahtevami FURSa, in ki omogoča tudi varovanje kopij podatkov
  • pridobitev digitalnega elektronskega potrdila SIGOV-CA
  • obvestilo o obveznem izstavljanju računov in obveznem prejemanju računov za kupce
  • vsaj en izvod potrjene vezane knjige računov (VKR) v primeru izpada elektrike ali internetne povezave

Kaj se zgodi v primeru kršenja novih zakonskih pravil?

Za gospodarske družbe se razpon glob za neupoštevanje novih zakonskih pravil giblje od 2.000 do 10.000 evrov, za velike gospodarske družbe celo do 150.000 evrov, za samostojne podjetnike pa od 1.500 do 50.000 evrov. »Zakon o davčnih blagajnah« pa se ne nanaša le na obvezno izdajanje računov za izdajatelja, ampak tudi na obvezno sprejemanje računov za kupca. To pomeni, da mora kupec prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ter ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa ali Tržnemu inšpektorju RS. V nasprotnem primeru bo lahko sankcioniran z globo v višini 40 evrov.

Nimate dostopa do interneta?

Vzemimo primer, da opravljate dejavnost v poslovnem prostoru, v katerem ni mogoče vzpostaviti povezave do spleta, kar pomeni, da posledično tudi ni mogoča izmenjava podatkov z davčnim organom. V tem primeru boste lahko izdajali račune pri gotovinskem poslovanju v tem delu dejavnosti iz vezane knjige računov, dokler ne bo mogoča vzpostavitev elektronske povezave. Zavezanec bo moral v prej omenjenem primeru davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o izdanih računih v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa. Prav tako je dolžan vsaj kakih 10 dni poskrbeti za dostop do interneta. Podatke o izdanih računih bo lahko posredoval prek eDavkov ali prek e-naprave.

Dokler velja predhodno obdobje, torej do 31. decembra 2017, vam ne bo treba posebej dokazovati, da nimate možnosti za povezavo do spleta. To je prav tako tudi obdobje, v katerem lahko vsi zavezanci izbirate, ali boste za izdajo računov uporabljali VKR ali elektronsko napravo. Je pa v tem obdobju vsak zavezanec dolžan vnaprej določiti vrsto izvajanja potrjevanja računov z internim aktom. Prav tako ne bo mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati e-naprave za izdajo računov in VKR. Po tem predhodnem obdobju pa bo moral v primeru nadaljnje uporabe VKR s potrdilom agencije za kombinacijska omrežja in storitve dokazati, da na območju poslovnega prostora ni mogoča povezava oz. GPRS.