ikona za textMicrococktail 8.0 novosti

Verzija 8.0.120 : izdana 22. 6. 2018

 1. Omogočeno davčno potrjevanje z varnostnim protokolom TLS 1.2, v skladu z zakonsko spremembo, ki začne veljati od 1. 7. 2018 naprej

Verzije 8.0.89 – 8.0.115: izdane od 8. 9. 2017 do 15. 6. 2018

 1. Razne izboljšave

Verzija 8.0.88 : izdana 7. 9. 2017

 1. Onemogočena izdaja faktura, če je poslovni prostor odjavljen
 2. Vsebina naročila se osveži pred prijavo natakarja

Verzija 8.0.87 : izdana 24. 8. 2017

 1. Nastavljeni avtomatsko dnevno arhiviranje podatkov v podmapo Backup
 2. Blagajna in MCPro opozarjata, če so nepotrjeni računi, starejši kot 2 dni
 3. Pospešeno izdajanje faktur

Verzije 8.0.71 – 8.0.86 : izdane med 9. 12. 2016 in 23. 8. 2017

 1. Onemogočena sprememba imena ali priimka in davčne številke natakarja, ki je že izdal vsaj en račun
 2. Popravek urejanje naročil v lokalih z več blagajnami, ki delajo z Ordermani
 3. Omogočeno spreminjanje količine za študentske malice
 4. Omogočeno naročanje obroka za več dni hkrati
 5. Popravek privzete opombe ob izdaji računa zavezancu, ki ima sedež v tujini
 6. Izboljšava pri izračunu povprečne nabavne cene pri negativnih zalogah
 7. Druge manjše izboljšave

Verzija 8.0.70 : izdana 8. 12. 2016

 1. Popravek potencialne napake pri izpisu Zdavp-2f

Verzija 8.0.69 : izdana 5. 12. 2016

 1. Možnost naročanja termalnega papirja iz programa

Verzija 8.0.68 : izdana 10. 11. 2016

 1. Manjši popravki

Verzija 8.0.67 : izdana 24. 10. 2016

 1. Na blagajni narejeno delno plačilo računa z dvoklikom na postavko

Verzija 8.0.66 : izdana 20. 10. 2016

 1. Izbris nastavitev, katere se ne uporablja

Verzija 8.0.65 : izdana 14. 10. 2016

 1. Popravek napake na odštevanju zneska subvencij

Verzija 8.0.64 : izdana 13. 10. 2016

 1. Omogočanje pregledovanja arhivske baze brez licence
 2. Ukinjanje nastavitev za tisanje glave pred računom
 3. Popravek napake na izpisu bonov za malice

Verzija 8.0.63 : izdana 10. 10. 2016

 1. Brisanje prevelikih log datotek
 2. Program za kontrolo arhiva

Verzija 8.0.62 : izdana 4. 10. 2016

 1. Logiranje izpisa in DPR računa

Verzija 8.0.61 : izdana 29. 9. 2016

 1. Dodano preverjanje prostega prostora na disku. Pod 10 MB, program prikaže opozorilo.
 2. Sprememba štetja porabljenih bonov na računu
 3. Popravek mobilnega pregleda

Verzija 8.0.60 : izdana 27. 9. 2016

 1. Ukinjena podpora za uporabniški vmesnik 800*600
 2. Dodan dnevni log izpisa računov

Verzija 8.0.59 : izdana 20. 9. 2016

 1. Napaka na čarovniku za instalacijo

Verzija 8.0.58 : izdana 19. 9. 2016

 1. Popravek napake na izdaji računa
 2. Nova verzija programa za uvoz zaposlenih

Verzija 8.0.57 : izdana 15. 9. 2016

 1. Popravek napake na DPR fakture
 2. Sprememba naknadnega DPR, izvaja se manj pogosto
 3. Povečan čas čakanja na prenos postavk v MAIS recepcijo
 4. Narejeno UTF8 kodiranje za poizvedbo po številki sobe za MAIS sistem

Verzija 8.0.56 : izdana 14. 8. 2016

 1. Izvoz salda vseh kartic
 2. Dodelava debug logov

Verzija 8.0.55 : izdana 14. 7. 2016

 1. Popravek parserja naziva artikla za eRačun
 2. Manji popravki

Verzija 8.0.54 : izdana 30. 6. 2016

 1. Popravek sporočanja verzije na MG

Verzija 8.0.53 : izdana 29. 6. 2016

 1. V program dodan seznam praznikov za leto 2016
 2. Narejena omejitev delovnega časa za operaterja
 3. Prilagajanje izvozne datoteke ZDAVP-2F za FURS na novi pravilnik
 4. Shranjevanje dodatnih podatkov potrebnih za novi ZDAVP-2F

Verzija 8.0.52 : izdana 15. 6. 2016

 1. Popravek izvoza ZDAVP-2F za prvo polovico 2016
 2. Popravek številčenja eRačuna

Verzija 8.0.51 : izdana 24. 5. 2016

 1. Popravek multithreading modela pri logiranju
 2. Odstranjeno vprašanje če želiš narediti nadgradnjo ob zagonu nadgradnje iz programa
 3. Razpoložljivost nadgradnje se preverja po narejenem zaključku
 4. Omejen vnos kategorij za TouchScreen na vidljive gumbe
 5. V primeru da uporabnik za dnevni promet (tudi za V-I blagajno) nastavi neobstoječo mapo, ga program ustavi

Verzija 8.0.50 : izdana 17. 5. 2016

 1. Popravek napake katera je povzročila da odprto naročilo zgine

Verzija 8.0.49 : izdana 13. 5. 2016

 1. Popravki več manjših napak

Verzija 8.0.48 : izdana 4. 5. 2016

 1. Popravek oblike zapisa številk za več izvozov v Excell
 2. Popravek izračuna nabavne cene za lastno porabo za stranko katera ni zavezanec za DDV
 3. Popravljena oblika številke za obračun delovnega časa ko le ta presega 3 mestno dolžino
 4. Onemogočeno spreminjanje naziva natakarja v mcpro
 5. Verzija programa ni več na voljo za download na spletni strani

Verzija 8.0.47 : izdana 22. 4. 2016

 1. Spremenjeno okno za prvo povezavo na FURS strežnik
 2. Omogočeno datumsko omejevanje licenc

Verzija 8.0.46 : izdana 15. 4. 2016

 1. Popravek odpiranja datoteke updates.dat
 2. Popravek napake v FileMng
 3. Popravljen pregled postavk računa iz arhiva za skupne blagajne
 4. Poenoten izpis A4 računa ter fakture
 5. Popravljena napaka na replikaciji
 6. Sporočilo ob nadgradnji se samo zapre po desetih sekundah

Verzija 8.0.45 : izdana 11. 4. 2016

 1. V programu omogočeno delo na TRR – brez davčnega potrjevanja
 2. Spremenjen izpis QR kode na A4 računih
 3. Popravljena oblika prikazovanja količine na blagajni
 4. Seznam prijavljenih v delovni čas viden samo natakarju kateri ima pravico za zaključek
 5. Narejen prenos na sobo Protel iz V-I blagajne
 6. Omogočeno izdajanje gotovinskih računov neplačnikom
 7. Opozorila na podvajanje gesla in naziva na dodajanju natakarja
 8. V errorlog se zapisuje tudi verzijska številka programa
 9. Popravek izpisa logotipa na računu

Verzija 8.0.44 : izdana 30. 3. 2016

 1. Spremenjeno preverjanje razpoložljive nadgradnje
 2. Nadgradnja iz programa se odpira v začasni mapi
 3. Preverjanje DPR za vse račune narejene v letu 2016
 4. Na računu se ne natisne način plačila
 5. Ob spremembi načina plačila v starih računih se ne natisne račun
 6. Popravljen izpis računa repliciranega iz druge poslovalnice
 7. Popravljena napaka 35 na prenosu artiklov na drugo mizo
 8. Omogočeno opozarjanje na pomembne nadgradnje

Verzija 8.0.43 : izdana 16. 3. 2016

 1. Omogočeno nastavljanje višine logotipa na A4 računu

Verzija 8.0.42 : izdana 10. 3. 2016

 1. Popravek napake ob zapiranju prazne mize na blagajni
 2. QR koda na fakturi prestavljena v zgornji del izpisa

Verzija 8.0.41 : izdana 7. 3. 2016

 1. Ob vnosu sprejema plačanega z gotovino, se vsi datumi nastavijo nap rivzeto vrednost
 2. Popravek izpisa blagajniškega dnevnika za več blagajn
 3. Omogočena uporaba skupnega prometa za več blagajn
 4. Ob izdelavi zaključka za več blagajn, se v dokument porabe zapiše za katere blagajne je narejen
 5. Popravek na pridobitvi EOR številke na fakturiranju

Verzija 8.0.40 : izdana 29. 2. 2016

 1. RTF poročila se odpirajo preko privzetega programa v Windowsih
 2. Popravljen zamik gumbov na oknu 800*600
 3. Določanje popusta na dobavnico ob izdajanju fakture
 4. Popravek štetja zalog za stornirane in storno račune

Verzija 8.0.39 : izdana 25. 2. 2016

 1. Direktna tipka na blagajni za prenos na sobo
 2. Seznam sob nadomeščen z formo na kateri so tipke za posamezne sobe

Verzija 8.0.38 : izdana 19. 2. 2016

 1. Izpis logotipa na fakturi

Verzija 8.0.37 : izdana 17. 2. 2016

 1. Pošiljanje ECHO sporočila na FURS
 2. Odpiranje nastavitev blagajne iz MCPRO

Verzija 8.0.36 : izdana 16. 2. 2016

 1. Popravljena napaka na izpisu A4 računa
 2. Omogočeno delo na FURS strežnik preko IP naslova z nastavitvijo
 3. Generiranje QR kode brez zunanjih programov
 4. Pospešeno izdajanje računa ko ni interneta, oziroma je slaba povezava
 5. Dodelava servisa za mobilni pregled

Verzija 8.0.35 : izdana 11. 2. 2016

 1. Dodana splošna nastavitev da program upošteva dobavnice kot promet blagajne
 2. Onemogočen zagon programa med izvajanjem nadgradnje
 3. Popravljen X izpis računov z popusti

Verzija 8.0.34 : izdana 4. 2. 2016

 1. Popravek opombe po prenosu na sobo
 2. Popravek številke fakture na eRačunu

Verzija 8.0.33 : izdana 29. 1. 2016

 1. Nastavljanje velikosti fonta na seznamu artiklov na blagajni
 2. Blagajna 800*600 se odpre čez celoten zaslon

Verzija 8.0.32 : izdana 27. 1. 2016

 1. Ročni klic funkcije za nadgradnjo arhiva računov v FileMng
 2. Sprememba podčrtajev na zaključku blagajne
 3. Popravek šumnikov v glavi fakture

Verzija 8.0.31 : izdana 26. 1. 2016

 1. Popravek napake na izpisu medračuna
 2. Izpis storno računov na zaključku blagajne

Verzija 8.0.30 : izdana 25. 1. 2016

 1. Pospešeno davčno potrjevanje računov
 2. Dodano pošiljanje ECHO sporočila na FURS ob zagonu blagajne
 3. Popravljena napaka na grafičnem odpiranju miz
 4. QR koda na fakturi prestavljena višje da omogoči izpis na liste z prednatisnjeno nogo

Verzija 8.0.29 : izdana 22. 1. 2016

 1. Skrivanje zneska na odprtih mizah z nastavitvijo
 2. Dodane uporabniške nastavitve za velikost fonta na odprtih mizah
 3. Sistemske dodelave programa

Verzija 8.0.28 : izdana 19. 1. 2016

 1. Opozorilo za nepotrjene račune ob zaključku blagajne
 2. Pospešeno delovanje blagajne
 3. Popravek zaznavanja nove verzije programa med prehodom iz dvomestnega na tromestno številko builda
 4. Opozarjanje uporabnika na napake med DPR
 5. Popravek izpisa fakture

Verzija 8.0.27 : izdana 15. 1. 2016

 1. Prenos delovnega časa v replikaciji

Verzija 8.0.26 : izdana 14. 1. 2016

 1. Odstranjen datum veljavnosti licence iz programa
 2. Omogočena sprememba stranke na dobavnici

Verzija 8.0.25 : izdana 13. 1. 2016

 1. Predelava nadgradnje programa
 2. Popravek Vrste zneska postavke na eRačunu

Verzija 8.0.24 : izdana 12. 1. 2016

 1. Popravljena napaka na storniranju računov
 2. Dodano opozorilo za matično številko ob izdaji eRačuna
 3. Omogočen izpis več kopij ob izpisu A4 računa in fakture
 4. Popravljena številka računa na opozorilu za neplačnike
 5. Nastavljena funkcionalnost tipk F2 in F12 na touch blagajni
 6. Omogočena sprememba stranke na računih pred DPR
 7. Omogočeno spreminjanje načina plačila na davčno potrjenih računih med gotovino in karticam

Verzija 8.0.23 : izdana 7. 1. 2016

 1. Prilagodba eRačuna na eSlog 1.6

Verzija 8.0.21 : izdana 5. 1. 2016

 1. Popravek na naknadnem DPR

Verzija 8.0.20 : izdana 4. 1. 2016

 1. Napaka na izbiri skladišča za inventuro
 2. Opozorilo na oknu za izdajanje zbirnih računov

Verzija 8.0.19 : izdana 1. 1. 2016

 1. Odstranjena funkcija za prehod leta iz programa

Verzija 8.0.18 : izdana 30. 12. 2015

 1. Popravljanje na predogledu RTF izpisa

Verzija 8.0.17 : izdana 29. 12. 2015

 1. Omogočanje vnosa nerezidenta
 2. Prenos licence iz verzije 6.2
 3. Online preverjanje licence za DPR

Verzija 8.0.16 : izdana 28. 12. 2015

 1. Popravek narobe vnešenih davčnih številk uporabnikov programa (SI)

Verzija 8.0.15 : izdana 27. 12. 2015

 1. Prenos davčnih številk v replikaciji

Verzija 8.0.14 : izdana 27. 12. 2015

 1. Storniranje računov iz arhiva
 2. Sprememba načina plačila za račune iz arhiva
 3. Izklop naknadneg DPR za podatke prenešene z replikacijo

Verzija 8.0.12 : izdana 24. 12. 2015

 1. Popravek napake na Favero časovnem artiklu

Verzija 8.0.11 : izdana 23. 12. 2015

 1. Popravljanje nastavitev za delo na blagajni

Verzija 8.0.10 : izdana 22. 12. 2015

 1. Izdelava celotnega eRačuna v UTF8 obliki

Verzija 8.0.9 : izdana 21. 12. 2015

 1. Izpis QR kode v StarLine delovnem načinu

Verzija 8.0.8 : izdana 20. 12. 2015

 1. Ponastavljanje gesla za brisane natakarje
 2. Dodelava avtomatske instalacije .net Frameworka

Verzija 8.0.7 : izdana 19. 12. 2015

 1. Shrani interni akt v word dokument

Verzija 8.0.6 : izdana 18. 12. 2015

 1. Sprememba oznake prostora

Verzija 8.0.5 : izdana 17. 12. 2015

 1. Preverjanje privatnega ključa v digitalnem potrdilu

Verzija 8.0.4 : izdana 16. 12. 2015

 1. Test tiskalnika na nastavljanju davčnega potrjevanja

Verzija 8.0.3 : izdana 16. 12. 2015

 1. Preverjanje za XP SP3
 2. Preverjanje gesla digitalnega potrdila

Verzija 8.0.2 : izdana 15. 12. 2015

Verzija 8.0.1 : izdana 14. 12. 2015

 1. Davčno potrjevanje računov

Verzija 7.4.79: izdana 26. 10. 2015

 1. Popravek izvoza ZDAvP

Verzija 7.4.78: izdana 15. 10. 2015

 1. Popravek vnosa postavke sprejema

Verzija 7.4.77: izdana 13. 10. 2015

 1. Popravek izpisa storno računov iz arhiva

Verzija 7.4.76: izdana 01. 09. 2015

 1. Popravek MGS dostopa v mcpro
 2. Popravek zamika končnega zneska na računu na novododanih tiskalnikih

Verzija 7.4.75: izdana 10. 08. 2015

 1. Popravek napake na prijavi v mcpro
 2. Preverjanje pravilnega zagona programa
 3. Dodelava deploy nadgradnje
 4. Popravki na nastavitvah boniranja
 5. Začetek razvoja verzije 8

Verzija 7.4.74izdana 07. 08. 2015

 1. Popravek napake na boniranju
 2. Sistemske dodelave

Verzija 7.4.73izdana 03. 08. 2015

 1. Dodan gumb “Prekliči na izvajanje nadgradnje”
 2. Okno za odpiranje miz se raztegne čez ekran
 3. Dodana privzeta nastavitev programa za odpiranje RTF pregledov
 4. Avtomatsko ustavljanje ter kasnejši zagon programa “Orderman” ob nadgradnji
 5. Spremenjeno zaporedje samodejnega kreiranja artiklov na touch screen

Verzija 7.4.72: izdana 07. 07. 2015

 1. Dodana nastavitev za brisanje XML datotek za fiskalizacijo
 2. Urejanje 32 bajtnega HASH-a za prijavo natakarja na Ordermanu
 3. Dodelava izpisa grafične opombe na ordermanu

Verzija 7.4.71: izdana 06. 07. 2015

 1. Sprememba oblike številke računa za fiskalizacijo
 2. Omogočen fiksni popust na stranko na Ordermanu
 3. Narejeno storniranje fiskalnih računov – z dodajanjem novega računa z negativnim količinam
 4. Urejen pregled storniranih računov da upošteva tudi račune stornirane z dodajanjem negativnih

Verzija 7.4.70: izdana 30. 06. 2015

 1. Izboljšave na izdajanju licence
 2. Varnostni popravki na prijavi uporabnikov v program
 3. Avtomatizacija na oknu za podaljšanje opozoril
 4. Sprememba ikonce za download nove verzije
 5. Sledenje števila izpisanih kopij računa
 6. Dodana funkcija za branje nastavitev iz win.ini
 7. Odstranjeno polje “Datoteka” iz nastavitev blagajne
 8. Popravek na preverjanju davčne številke
 9. Informacija da se bo program zaprl ob prevzemanju nove verzije
 10. Tiskanje A4 računa iz arhiva
 11. Dodajanje novih tiskalnikov na seznam za ESC sekvence

Verzija 7.4.69: izdana 09. 06. 2015

 1. Zapiranje programa Orderman ob zaključku blagajne
 2. Omogočanje spremembe načina plačila iz naročilnice ter na naročilnico
 3. Tiskanje kode za fiskalizacijo na orderman BT tiskalniku
 4. Sledenje registracije poslovnega prostora
 5. Odstranjeni uporabniki brez uporabniškega imena v Mobilnih pregledih

Verzija 7.4.68izdana 03. 06. 2015

 1. Popravek napake na izdaji eRačuna
 2. Popravek napake na mobilnih pregledih

Verzija 7.4.67izdana 03. 06. 2015

 1. V program dodana instalacija .Net frameworka
 2. Na okno za prenos datotek dodan progress bar
 3. Pospešen zagon blagajne
 4. Popravek izpisa FAX funkcije iz ordermana
 5. Odstranjena tabela mclog## iz programa
 6. Popravek zneskov davka na knjigi izdanih računov

Verzija 7.4.66izdana 28. 05. 2015

 1. Popravek napake z tiskanjem črke Š na naročilu
 2. Popravek podčrtajev na storno bonu
 3. Popravljena napaka z presledki na mobilnih pregledih

Verzija 7.4.65izdana 27. 05. 2015

 1. Funkcije finančnih pregledov prestavljene v ProFinance.dll
 2. Urejeno popravljanje storitve na V-I blagajni
 3. Omogočen prenos šumnikov na mobilne preglede
 4. Izločanje posebnih znakov ob prenosu podatkov na WEB
 5. Popravljeno branje lokacije nastavitev

Verzija 7.4.64izdana 19. 05. 2015

 1. Popravek na pregledu porabe storitev
 2. Popravek na spremembi podatkov na storitvah VI blagajne
 3. Dodelave na programu MobilniPregledi
 4. Popravek napake na zapisovanju začetnih nastavitev blagajne
 5. Popravek napake na izpisu kuhinjskih navodil
 6. Tiskanje šumnikov na postavkah bona
 7. Dodelava imenovanja datoteke za eRačun
 8. Popravek informativnega izračuna davka DDV

Verzija 7.4.63izdana 07. 05. 2015

 1. Popravek na izpisu računa
 2. Dodelava na prikazovanju prodanih storitev na vhodni blagajni

Verzija 7.4.62izdana 06. 05. 2015

 1. Nova verzija arhiviranja podatkov
 2. Omogočeno avtomatsko arhiviranje podatkov ob zagonu / izhodu iz programa, nastavitve v mcpro
 3. Popravki na programu IzvozMalice da zazna nepravilno datoteko z delavci
 4. Popravek napake na blagajni – tipka “Prekliči” ni upoštevala nastavitev natakarja

Verzija 7.4.61: izdana 27. 03. 2015

 1. Popravki na eRačunu

Verzija 7.4.60: izdana 26. 03. 2015

 1. Popravki načina zapisovanja sklica na eRačun
 2. Popravki oblike ovojnice eRačuna
 3. Preverjanje če so vnešeni vsi podatki o izdajatelju eRačuna
 4. Popravek napake na mobilnih pregledih

Verzija 7.4.59: izdana 06. 03. 2015

 1. Dodan sklic v eRačunu v xml datoteki.

Verzija 7.4.58: izdana 06. 03. 2015

 1. Zapis napake v errorlog ob neuspešnem zapisovanju spremembe računa.
 2. Popravljen pregled prodaje storitev po strankah / karticah. Ponekod ni izpisalo naziva artikla.
 3. Dodana šifra stranke v izvoz obiskov, ker se zgodi, da je več strank z istim imenom in priimkom.
 4. Prilagoditi polnjenje ID kartice in plačevanje z ID kartico. Pri polnjenju to ni račun ampak blagajniški prejemek.
 5. Dodan sklic pri ovojnici, ker ujp zavrne ovojnico brez sklica.
 6. Opozorilo se dolžniku vklopi šele, ko dolguje več kot 5 €.

Verzija 7.4.57: izdana 27. 02. 2015

 1. Na računu, A4 računu, zbiru računov in fakturi (rtf in pdf) se ne izpišejo davki, če stranka ni davčni zavezanec.
 2. Prilagojena ovojnica za eRačun za ponudnika spletne poti M-Servis.

Verzija 7.4.56: izdana 18. 02. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri IzvozMcCsv.
 2. Narejen popravek pri izdaji eRačuna. V zip datoteko ni dodalo pdf-ja.
 3. Dodana možnost, da je pri eRačunu končnica ovojnice napisana z velikimi črkami (.ENV oz. .INV).
 4. Pri pdf izpisu fakture pri izdaji eRačuna se spodaj izpišejo številke dobavnic, ki so na fakturi in datumi opravljene storitve.

Verzija 7.4.55: izdana 12. 02. 2015

 1. Pri pregledih v blagajni so se pri izpisu na ekran in izpisu na tiskalnik različno upoštevale prioritete natakarja.
 2. Popravljeno kodiranje v Utf8.
 3. Narejena nastavitev koliko črtne kode se uporablja za id artikla in koliko za količino oz. ceno.
 4. V pdf in rtf izpisu fakture so sedaj datumi z vodilnimi ničlami. Se pravi 01.02.2014 in ne 1.02.2014.
 5. Pri pdf izpisu fakture se kraj opravljene storitve prebere iz nastavitev faktur.
 6. Poenoteno, da se kraj opravljene storitve za eRačun prebere iz nastavitev izpisa fakture.
 7. Dodelava eRačuna za M servis.
 8. V pdf izpis fakture je dodana tudi informacija o dobavnicah, ki so na fakturi.
 9. Popravljeno razčlenjevanje nazivov pri eRačunu na 35 znakov.
 10. Dopolnjeno okno za izdajanje eRačuna.

Verzija 7.4.54: izdana 04. 02. 2015

 1. Narejeno novo okno za nastavitve in izbiro poti pri izdaji eRačuna.
 2. Narejen izpis fakture v pdf pri eRačuna.
 3. Pri kreiranju eRačuna program datoteke xml, pdf in env samodejno kompresira v zip datoteko.
 4. Narejena izbira ali naj bo ovojnica s končnico inv ali env. Izbere se ob kreiranju eRačuna. Izbira se potem shrani.

Verziji 7.4.52, 7.4.53: izdani 19. 01. 2015

 1. Pred izdajo eRačuna je narejeno preverjanje, če so vnešeni vsi potrebni podatki pri stranki.
 2. Pri kreiranju eRačuna program ponudi pot kam naj se shranijo datoteke eRačuna.
 3. Narejena ovojnica za eRačun.
 4. Ime datoteke za eRačun ne vsebuje več pomišljajev in presledkov.
 5. V šifrantu strank program ne preverja in opozarja več, da v šifrantu obstaja stranka z isto davčno številko, če je stranka stornirana.

Verzija 7.4.51: izdana 08. 01. 2015

 1. Dodan naziv podjetja v datoteke za E – račun.
 2. Narejen manjši popravek v šifrantu strank. Pojav opozorila o subvenciji se sedaj prikaže le tistim, ki imajo v licenci vključeno “menzo”.

Verzija 7.4.50: izdana 30. 12. 2014

 1. Narejena možnost izdaje E – računa.

Verzija 7.4.49: izdana 11. 12. 2014

 1. Narejen prehod na novo leto 2015.
 2. Narejen manjši popravek pri mobilnem pregledu prometa na internetu.

Verzija 7.4.48: izdana 05. 12. 2014

 1. Narejena možnost nadgradnje imenika davčnih zavezancev iz Mcpro-ja. Kadar je na voljo posodobitev imenika se v menuju nadgradnja prikaže možnost za nadgradnjo.

Verzija 7.4.47: izdana 11. 11. 2014

 1. Narejen popravek zamika ure pri Mobilnem pregledu prometa na internetu. Zaradi časovnega zamika je prihajalo do 1 ure razlike. Sedaj program sam določi uro za poletni ali zimski čas glede na datum.

Verzija 7.4.46: izdana 03. 11. 2014

 1. Narejen popravek pri avtomatskem kreiranju računov in zaključkov za modul šolska menza.

Verzija 7.4.45: izdana 16. 10. 2014

 1. V pregledu dnevnega prometa iz pisarne (Mcpro) se avtomatsko izbere pregled za blagajno 1. Tako tistim, ki imajo le 1 blagajno ni potrebno izbirati za katero blagajno želijo narediti pregled.
 2. Če je v licenci le 1 blagajna se pot do dnevnega prometa vnese avtomatsko.

Verzija 7.4.44: izdana 9. 10. 2014

 1. Narejen pregled dnevnega prometa blagajn iz pisarne (Mcpro).
 2. Narejena podpora branja magnetnih kartic (čitalec IMI300).

Verzija 7.4.43: izdana 22. 09. 2014

 1. Popravljeni teksti DURS v FURS (Finančna uprava RS)
 2. Narejeno samodejno kreiranje skupin in artiklov za touch screen.
 3. Narejeno brisanje hitrih artiklov tudi s tipko “Delete” in “Alt+D”.
 4. Pri samodejnem kreiranju skupin in artiklov se določi barva gumba iz šifranta skupin prodajnih artiklov.
 5. Gumbe artiklov je možno poljubno premikati. Artikel, ki ga želite prestaviti kliknete z desnim gumbom na miški in izberete “Kopiraj artikel”. Na mestu kjer ga želite namestiti zopet kliknete desni gumb na miški in izberete “Prilepi artikel”. Če boste artikel “prilepili” na gumb kjer že obstaja nek artikel bosta ta dva artikla med seboj zamenjala mesto.

Verzija 7.4.42: izdana 04. 09. 2014

 1. Narejena manjša dodelava pri paketni storitvi na “Vhodno/izhodni” blagajni.
 2. Narejena izboljšava  na “Vhodno/izhodni” blagajni. Pri vstopu pri paketni storitvi je zmanjšano število klikov.
 3. Narejena izboljšava na “Vhodno/izhodni” blagajni. Pri izhodu stranke se naredi izhod za vse storitve za katere je bil narejen vstop.

Verzija 7.4.41: izdana 01. 09. 2014

 1. Narejena paketna storitev v “Vhodno/izhodni” blagajni.
 2. Preurejena podoba okna za kodiranje sezonske karte v “Vhodno/izhodni” blagajni.

Verzija 7.4.40: izdana 19. 08. 2014

 1. Narejena izboljšava nadgradnje iz programa.

Verzija 7.4.39: izdana 18. 08. 2014

 1. Narejen manjši popravek na vhodno/izhodni blagajni pri plačevanju z dobroimetjem.
 2. Narejena izboljšava pri pregledu za DURS. Sedaj predlaga shranjevanje v podmapo izvoz_durs.
 3. Narejen manjši popravek pri nadgradnji programa Micrococktail iz blagajne. Ob nadgradnji se mora zapreti tudi servis za mobilni pregled. Nadgradnja je še vedno možna iz programa Mcpro, če se service ročno zaustavi v opravilni vrstici.

Verzija 7.4.38: izdana 11. 08. 2014

 1. Narejen popravek pri izdelavi fakture na blagajni.
 2. Narejen popravek pri kreiranju dobropisa za fakturo narejeno na blagajni.

Verzija 7.4.37: izdana 11. 08. 2014

 1. Narejena izboljšava. Od sedaj naprej je možna nadgradnja verzije direktno iz programa. Mcblag (nov gumb), Mcpro (nov menu). Pri gumbu in menuju se prikaže rumena puščica. Ob kliku se naredi nadgradnja na zadnjo verzijo programa.

Verzija 7.4.36: izdana 28. 07. 2014

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 7.4.35: izdana 03. 07. 2014

 1. Na navadni blagajni narejen popravek v primeru, če stranka uporablja več cenikov.
 2. Narejen manjši popravek na vhodno/izhodni blagajni pri funkciji za vračilo denarja.

Verzija 7.4.34: izdana 17. 06. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri kartici artikla. Včasih se je zgodilo, da se pri izračunu kartice program ni odzival.
 2. Narejen popravek časa pri mobilnem pregledu prometa na internetu. Ura je bila 1 uro naprej.
 3. Odstranjena možnost potrjevanja dobropisov pri fakturiranju.

Verzija 7.4.33: izdana 02. 06. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri ordermanu.
 2. Narejen manjši poprevek pri izpisu računa na stranko, ki ima sedež v tujini.

Verzija 7.4.32: izdana 27. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri shranjevanju naročila v kuhinjo (BON).
 2. Narejen manjši popravek pri ordermanu.
 3. Narejeno delno plačilo računa.
 4. Narejen manjši popravek v pregledih X.
 5. Narejeno avtomatsko kreiranje hitrih tipk iz grup in iz prodajnih artiklov.
 6. Prilagojeno okno za dodajanje postavke na sprejem za nezavezance za DDV.
 7. Direktni izpis A4 računa namesto POS računa na blagajni.

Verzija 7.4.31: izdana 16. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri dnevnem izkupičku.
 2. Narejena izboljšava pri dnevnem izkupičku. Natakar se mora odjaviti iz delovnega časa, da lahko vnese izkupiček.

Verzija 7.4.30: izdana 07. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v vasco.
 2. Narejen manjši popravek pri dnevnem izkupičku.
 3. Narejen manjši popravek pri mobilnem pregledu prometa.
 4. Narejen manjši popravek pri pregledu po strankah, karticah/obiskih.
 5. Narejen manjši popravek pri knjigi izdanih računov za nezavezance za ddv.

Verzija 7.4.29: izdana 22. 04. 2014

 1. Narejen manjši popravek. V splošnih nastavitvah je bil zavihek Naročanje vedno onemogočen.
 2. Narejen manjši popravek. V seznamu strank se gumb “Konto kartice” omogoči tudi pri vključeni licenci za brezgotovinsko plačevanje.
 3. Narejen popravek pri številčenju računov. V primeru opozorila dolga je lahko prišlo do preskoka številke.

Verzija 7.4.28: izdana 16. 04. 2014

 1. Pri pregledu zaloge po zadnji nabavni ceni je dodan filter po tipu sestavine.
 2. Narejen manjši popravek pri pregledu zaloge na blagajni.

Verzija 7.4.27: izdana 14. 04. 2014

 1. Narejen izvoz v vasco (xml).
 2. Narejen manjši popravek pri vstopu na odprto oz. novo mzo. Takoj se označi polje za količino.
 3. Popravljena ponovna obdelava porabe za več zaključkov hkrati.
 4. Narejena dodelava pri seznamu artiklov na blagajni. Sedaj se označeni artikel spodaj prikaže s celim nazivom.
 5. Narejena dodelava na navadni blagajni (tipkovnica).  Sedaj se označeni artikel prikaže s celim nazivom.
 6. Narejen manjši popravek pri prikazu šifre stranke v pregledu storitev/obiskov po strankah/karticah.
 7. Dodana nastavitev, da se lahko pri seznamu odprtih miz kolona “znesek” skrije.

Verzija 7.4.26: izdana 17. 03. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri kartici artiklov.
 2. Narejena dodelava v materialnem poslovanju. Na vseh dokumentih in njihovih postavkah je moženo sortirati po vseh kolonah.
 3. Narejena dodelava skeniranja dobavnice z Absolute read čitalcem. Sedaj te program obvesti ob spremembi cene glede na zadnjo nabavno ceno.

Verzija 7.4.25: izdana 06. 03. 2014

 1. Narejena izboljšava v blagajni. Preverjanje sistemskega datuma ob vsaki izdaji računa in zaključka. Datum ne sme biti starejši od zadnjega narejenega zaključka.

Verzija 7.4.24: izdana 03. 03. 2014

 1. V blagajni se okno za načine plačil poveča, če je načinov plačil več kot je privzeta velikost okna.
 2. Narejen manjši popravek pri licenciranju srbske verzije.
 3. Pri vnosu dnevnega izkupička sedaj predlaga isti datum kot pri zaključku.
 4. Narejen manjši popravek pri mobilnem pregledu prometa na internetu.
 5. Narejen popravek preračunavanja davkov pri sprejemih, ki so vnešeni s čitalcem Absolute read.

Verzija 7.4.23: izdana 29. 01. 2014

 1. Narejena dodelava pregleda prometa na internetu.

Verzija 7.4.22: izdana 24. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki pri “Pregledu prometa na internetu”.

Verzija 7.4.21: izdana 22. 01. 2014

 1. Narejena možnost dodajanja dobavitelja iz imenika davčnih zavezancev.
 2. Narejen manjši popravek pri spremembi cene artikla na blagajni.
 3. Posodobljen imenik davčnih zavezancev.
 4. Narejen popravek pri dodajanju strank v blagajni ob vklopljeni možnosti, da se v id shrani id št. za ddv.
 5. Narejen manjši popravek pri naročanju malic.
 6. Narejen “Pregled prometa na internetu”.

Verzija 7.4.20: izdana 08. 01. 2014

 1. Narejen popravek pri izvozu za durs. Pri izpisu iz leta 2013 na 2014 je bila napaka pri letnici računa.

Verzija 7.4.19: izdana 07. 01. 2014

 1. Narejen popravek pri združevanju istih artiklov na računu.

Verzija 7.4.18: izdana 24. 12. 2013

 1. Narejen manjši popravek v pos-g. Popravljena labela za številko računa nad postavkami.
 2. Narejena manjša dodelava v izpisu za durs. V kolono za številko računa se sedaj vpiše identično kot je na izpisu računa in ne le številka.
 3. Prehod na novo leto dodan v Mcpro -> Nastavitve -> Prehod na novo leto.

Verzija 7.4.17: izdana 13. 12. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri dnevnih izkupičkih.
 2. Narejen manjši popravek pri izvozu za durs. Dodana kolona Sprem upor.
 3. Narejena izboljšava pri lastni porabi. Sedaj je možnost prodaje na lastno porabo tudi po prodajni ceni.
 4. Narejen manjši popravek pri tiskanju paketnega zbirnega računa.
 5. Narejena izboljšava pri izvozu za durs. Sedaj je na voljo izbira v katero mapo se shranijo izvožene datoteke.
 6. Narejen manjši popravek v nastavitvah blagajne.
 7. Narejena izboljšava pri daljinskem naročanju (orderman). Sprememba količine na menuju spremeni količine tudi na artiklih menuja.

Verzija 7.4.16: izdana 18. 11. 2013

 1. Odpravljena napaka, ki je povzročila preskakovanje številk računov.
 2. Po kliku prenos mize na oknu za izbiro miz se ponovno označi vnosno polje za vnos številke mize.
 3. Popravljen IzvozMalice.exe, da šteje tudi količine artiklov in ne le postavk.

Verzija 7.4.15: izdana 25. 10. 2013

 1. Pri spremembi stranke na računu program ne dovoli zamenjati stranke, če je stranka oproščena DDV-ja.
 2. Pri izpisu za durs je popravljen izpis davkov v postavkah faktur. Prej je vse zapisalo v kolono 22%
 3. Pri izpisu za durs je urejeno, da se izpišejo tudi računi in sprememba plačila na sobo v gastrodat. Pri računu so zneski v plus in pri spremembi plačila na sobo v minus, ker to ni več račun ampak dobavnica za katero bo izdan račun v Gastrodatu.
 4. V nastavitvah blagajne opcija “strežbo po mizah lahko vklopijo natakarji” ni ostala shranjena.
 5. Pregled po osnovnih grupah ni izpisoval davkov 0%, če je bil račun izdan na ambasado.

Verzija 7.4.14: izdana 17. 10. 2013

 1. Pri izpisu za durs glave se pri spremembi načina plačila ali stornaciji v polja plačil najprej zapiše prejšnji znesek v minus in v istem zapisu znesek v plus v ustrezno kolono.
 2. Pri izpisu sprejema z opcijo pavšalnega nadomestila ne sme v postavkah izpisovati stopnjo DDV-ja sestavine ampak stopnjo pavšalnega nadomestila.

Verzija 7.4.13: izdana 11. 10. 2013

 1. Pri izpisu za durs je pri zbirnem računu pred številko računa črka R.
 2. Pri izpisu za durs se v zadnji koloni Post opombe vedno izpisuje dan iz datuma spremembe in se ne sme.
 3. Pri izpisu za durs mora biti pri storno računu negativna le količina ne pa tudi vrednost.
 4. Pri izpisu za durs mora pri fakturah isto kot pri računih. V postavkah mora biti znesek na enoto mere in pri stornaciji negativna količina in davki, znesek pa mora biti pozitiven.
 5. V izvoz za durs dodana opomba iz računa.
 6. V blagajni je popravljeno, da lahko natakar odpre mizo iz grafičnega pregleda miz tudi, če nima prioritete prenosa mize.
 7. Izvoz za durs: Prvo polje naj bo brez SI.
 8. Izvoz za durs: Pri spremembi načina plačila ali stranke se ne vpisuje postavk.

Verzija 7.4.12: izdana 8. 10. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izvozu za durs. V nekaterih primerih se lahko zgodi, da podatki niso pravilno razporejeni (sortirani).
 2. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.4.11: izdana 3. 10. 2013

 1. Na izvozu za drus se na oknu izpisuje kateri dan se  izvaža in koliko zapisov je še do konca.
 2. Pri izvozu v vasco (prepis_vasco.exe) so popravljene labele davčnih stopenj.

Verzija 7.4.10: izdana 19. 9. 2013

 1. Odstranjena možnost spreminjanja načina plačila iz prenosa na sobo in na prenos na sobo.
 2. Popravek pri izpisu poročila ZDAVP-2F. V dokumentu IZPIS_RAČUNI_GLAVE.TXT je dodana kolona Dav št, ki ponazarja davčno številko uporabnika programa.
 3. Popravek pri izpisu poročila ZDAVP-2F. V dokumentu IZPIS_RAČUNI_POSTAVKE.TXT je dodana kolona Dav št, ki ponazarja davčno številko uporabnika programa in spremenjen izračun v koloni “Post znesek”. Sedaj je v koloni znesek postavke na enoto mere z upoštevanimi popusti.
 4. Pri izvozu obračunanega davka pri številki dokumenta od do ni bila pravilna končna številka dokumenta.
 5. Omogočena stornacija računa, ki je bil izdan na več načinov plačil.

Verzija 7.4.9: izdana 17. 9. 2013

 1. Popravek pri izpisu poročila ZDAVP-2F. V dokumentu IZPIS_RAČUNI_POSTAVKE.TXT je pri storniranem računu obakrat izpisalo vrednosti z negativnim predznakom.

Verzija 7.4.8: izdana 11. 9. 2013

 1. Popravek pri Izvozu obračunanega davka. Odpravljen napačen tekst davčnih stopenj v glavi izpisa. Izračuni so bili pravilni.
 2. Popravek v knjigi izdanih dobropisov. Odpravljen napačen tekst davčnih stopenj v glavi izspisa. Izračuni so bili pravilni.

Verzija 7.4.7: izdana 6. 9. 2013

 1. Popravek pri izpisu poročila ZDAVP-2F. V glavi izpisa je pisala stara davčna stopnja. Izračun je že prej bil pravilen.
 2. Popravek programa PrivzetiMenu.exe za naročanje malic. Ni pravilno upošteval delovnih dni.
 3. Popravek prijave stranke s ključkom. Geslo šefa ni prijelo.

Verzija 7.4.6: izdana 29. 8. 2013

 1. Popravek pri tiskanju na slip tiskalnik. Na računu se je izpisala številka naročila namesto računa.
 2. Popravek v knjigi izdanih računov. V koloni Št. dokumenta so se izpisovale številke naročil namesto računov.
 3. Popravek izvoza v Vasco.
 4. Popravek pri izpisu stranke na fakturi.
 5. Izboljšava pri izpisu fakture. Sedaj se Račun izpiše le prvič, naslednjič pa Račun – Kopija.
 6. Izboljšava pri izpisu fakture. Opomba iz dobavnice se sedaj izpiše v seznamu dobavnic.
 7. Izboljšava pri fakturah. Sedaj je možno vnesti opombo, ki se izpiše na dnu fakture.
 8. Popravek pri Naročanju malic.
 9. Popravek pri prijavi natakarjev s ključki.

Verzija 7.4.5: izdana 7. 8. 2013

 1. Popravek pri skupnih prometih na blagajni.

Verzija 7.4.4: izdana 2. 8. 2013

 1. Popravek pri sprejemih. Če lastnik programa ni davčni zavezanec mu sedaj ne obračuna davka.
 2. Popravek pri knjigi izdanih računov. Spodaj pri specifikaciji davka so bili napačni seštevki.
 3. Vnašanje teksta preko zaslonske tipkovnice je prikazovalo É namesto Č.
 4. Narejena izboljšava. Gumb “Test tiskalnika” v nastavitvah blagajne. Sedaj za test, če tiskalnik deluje ni potrebno izpisati računa ali kopije računa.
 5. Odstranjen gumb Brisane postavke v pregledih blagajne (Ta možnost ne obstaja več).

Verzija 7.4.3: izdana 30. 7. 2013

 1. Popravek blagajniških dnevnikov. Sedaj se pravilno izpišejo davki dnevnike pred in po 1.7.2013.
 2. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.4.2: izdana 2. 7. 2013

 1. Popravek starega fakturiranja. Sedaj se pravilno izpišejo davki za fakture pred 1.7.2013.
 2. Popravek prenosa miz. Sedaj se seznam miz po prenosu osveži.
 3. Izboljšava: izpis medračuna se lahko onemogoči za vsakega natakarja posebaj.
 4. Popravljen tekst pri seštevku davkov pri tiskanju sprejemov in povratnic.
 5. Hitrejša nadgradnja minor verzij.

Verzija 7.4.1: izdana 20. 6. 2013

 1. Narejeno maksimiziranje okna blagajne.
 2. Narejeno maksimiziranje okna odprtih miz.
 3. Pohitreno odpiranje okna blagajne.
 4. Pohitreno odpiranje okna odprtih miz.
 5. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.4.0: izdana 14. 6. 2013

 1. Narejen avtomatski prehod na novi ddv.
 2. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.3.10: izdana 30. 5. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Pohitreno izdajanje računa.

Verzija 7.3.9: izdana 23. 5. 2013

 1. Popravek pri biljard agentu Favero.
 2. Popravek pri prenosu na sobo v Protel.
 3. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.3.8: izdana 15. 5. 2013

 1. Popravek pri prijavi natakarja s ključkom.
 2. Popravek izpisa šumnikov pri prenosu na sobo v Protel.
 3. Izboljšava pri prenosu na sobo v Protel. Upošteva se, če je gost blokiran (Prenos na sobo za takega gosta ni mogoč).
 4. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.3.7: izdana 25. 4. 2013

 1. Nastavitev iskanja artiklov na blagajni. Privzeto je po prvi besedi lahko pa vklopimo iskanje po korenu besede.

Verzija 7.3.6: izdana 24. 4. 2013

 1. Narejen popravek: Po opombi mize se označi polje za številko mize.
 2. Narejen popravek: Ob zagonu programa MCPRO, se je okno spodaj skrčilo.
 3. Narejen popravek: Pri delnem plačilu računa se miza ni nikoli zaprla (navadna blagajna).
 4. Narejen popravek: Okno za izbiro stranke ni prikazovalo pravega naslova ob kliku na stranko.
 5. Narejena izboljšava: Hitrejše nalaganje sprejemov, povratnic, …

Verzija 7.3.5: izdana 19. 4. 2013

 1. Narejena izboljšava: Hitrejše iskanje artiklov.
 2. Narejena izboljšava: Iskanje artiklov po korenu besede.

Verzija 7.3.4: izdana 16. 4. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Popravljena ponovna obdelava porabe za več zaključkov naenkrat.

Verzija 7.3.3: izdana 15. 4. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.3.2: izdana 10. 4. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Dodana številčnica za vnos mize pri “razdelitvi naročila”.

Verzija 7.3.1: izdana 8. 4. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.3.0: izdana 5. 4. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Dodan gumb prekliči na vse tipe blagajn.
 3. Pri načinih plačil, za katerega se izda dobavnica ali Račun-dobavnica, se avtomatsko nastavi naziv za izpis na paragon.
 4. Dobavnice in računi so sedaj ločeni.
 5. Dodano sortiranje seznama “starih računov”. Sortira se tako, da se klikne na naziv kolone po kateri želiš sortirati seznam.

Verzija 7.2.2: izdana 28. 3. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 7.2.1: izdana 25. 3. 2013

 1. Narejeni manjši popravki
 2. Narejena izboljšava pri prikazu kuhinjskih navodil na blagajni. Sedaj prikaže ročno vnešena in preddefinirana navodila.
 3. Narejena izboljšava pri prikazu arhiva računov.

Verzija 7.2.0: izdana 22. 3. 2013

 1. Narejeni manjši popravki
 2. Narejene izboljšave po predpisih zakona ZDAVP-2F

Verzija 7.1.4: izdana 12. 3. 2013

 1. Narejeni manjši popravki

Verzija 7.1.3: izdana 11. 2. 2013

 1. Narejeni manjši popravki

Verzija 7.1.2: izdana 05. 2. 2013

 1. Narejeni manjši popravki

Verzija 7.1.1: izdana 29. 1. 2013

 1. Narejeni manjši popravki
 2. Narejena izboljšava pri fiskalizaciji. Hitrejše delovanje, enostavnejša namestitev.
 3. Narejena izboljšava. Številka računa se določi ob izdaji računa in ne več ob odprtju nove mize.

Verzija 7.1.0: izdana 14. 1. 2013

 1. Narejeni manjši popravki
 2. Narejena fiskalizacija za hrvaško (Raverus)
 3. Narejene dodelave v programu, da ustreza novi slovenski zakonodaji.

Verzija 7.0.8: izdana 23. 11. 2012

 1. Narejen prehod na novo leto 2013
 2. Narejen prenos na sobo Protel

Verzija 7.0.7: izdana 13. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki v prevodih.
 2. Narejen popravek za dodajanje artiklov preko tipkovnice.

Verzija 7.0.6: izdana 31. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Avtomatski backup  ne naredi več zipa ampak presname celo mapo v drugo mapo
 3. Odstranjeno geslo za autoupgrade.exe
 4. Na oknu za razdelitev naročila dodati gumbe za scroll up in scroll down.

Verzija 7.0.5: izdana 29. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Novost: Če je na voljo nova verzija se v programu MCPRO.EXE v menuju pojavi ikona “Disketa” s tekstom nadgradnja. S klikom na menu lahko nadgradimo program.
 3. V menuju “Splošne nastavitve” v zavihku “Nadgradnja” si s klikom na gumb “Povezava do serviserjev” prenesemo teamviewer.

Verzija 7.0.4: izdana 22. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 7.0.3: izdana 8. 8. 2012

 1. V seznam vseh artiklov na blagajni je dodan gumb W.

Verzija 7.0.2: izdana 8. 8. 2012

 1. Nastavitev, ali je v uporabi touch screen.
 2. Na novejših windowsih od xp se backup dela brez zip-a.

Verzija 7.0.1:

 1. Pri izhodu iz mcproja pri brisanju bonov in ordermanovih logov je dodano še brisanje faxov.
 2. Pri pregledu prodaje po artihklih je popravljen seštevek RVC-ja.
 3. Menza: prikaz samo izmen ki jih imajo vnešene v nastavitvah ne pa vseh.
 4. Menza: izpis po izmenah samo količinsko.

Verzija 7.0.0:

 1. Spremenjena celovita podoba blagajne.
 2. Gesla za natakarje in uporabnike so zakodirana da jih ni mogoče zlorabiti.
 3. Na zaključku blagajne se prikaže opozorilo, če bo licenca potekla v naslednjem tednu.
 4. Dodana nastavitev ali se gumb “Opomba mize” prikaže.
 5. Popravek: Iskanje artiklov v blagajni ne najde zadetkov, če odtipkaš š ali ž.
 6. Na blagajni je dodan gumb “Prekliči”, ki ne shrani sprememb na mizi.
 7. Gumb “Grafični prikaz miz” se prikaže le če je licenca registrirana tudi za rezervacije.
 8. Povečan seznam odprtih miz.
 9. Iz seznama odprtih miz je možno direktno izdati račun.
 10. Nova razdelitev naročila (računa).
 11. Gumb Miza je preimenovan v Odpri mizo.
 12. Gumb “Zapri” v blagajni je preimenovan v “Shrani in zapri”.
 13. Izboljšana varnost in način dostopa do aplikacije.