ikona za textRazna pojasnila

Pojasnilo o datumu zaključevanja pri programu Micrococktail

Če zaključujete delovni dan po polnoči, vam program ponudi (do 12h naslednjega dne) datum za prejšnji delovni dan, lahko pa sami vpišete datum zaključka na današnji delovni dan. Možnost je namenjena lokalom, pri katerih odgovorna oseba dela zaključke zjutraj za prejšnji delovni dan. Npr. zaključujete 16. 7. 2013 ob 8:15 in program avtomatsko ponudi datum 15. 7. 2013. Datumi računov pa se ne spremenijo, npr. račun izdan 16. 7. 2013 ob 00:24 ostane z istim datumom. Uro, do katere program predlaga prejšnji delovni dan lahko v nastavitvah blagajne poljubno spremenite.

Link na objavljeno spremembo DDV stopenj na 22 % in 9,5 %:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113383

Link na zakon o davčnem postopku Zdavp-2f:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201294&stevilka=3643

Velja od 1. 1. 2013 naprej, višje kazni pa od 1 .4. 2013 naprej.

Link na predlog pravilnika o izvajanju tega zakona z dne 26. 4. 2013:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1312

Velja od 1. 7. 2013 naprej.

Vpliv zakona in pravilnika na poslovanje gostinskih lokalov, trgovin in drugih uporabnikov blagajniških sistemov

Zakon in pravilnik bosta omogočila precej učinkovitejše inšpekcijske preglede. Namreč zavezanec za davek (lokal, trgovina) bo moral ob pregledu predložiti popolnoma vse izdane račune v elektronski obliki za eno ali več koledarskih let, davčni organ pa bo lahko te račune elektronsko obdelal, preveril promet v davčnih knjigah z vsoto računov v elektronski obliki ter preveril, ali se računi v tej datoteki ujemajo s temi, ki jih bo pridobil s slikanjem.

Obrazložitev zaokroževanja v programu Advantik verzija 3.0:

Program zaokrožuje tako, da najprej sešteje vse bruto zneske artiklov na računu, nato pa nazaj izračuna DDV na 2 decimalki natančno. Tako je napaka pri izračunu  DDV največ pol centa. Zaokroževanje je operacija, pri kateri ni možno doseči ujemanja na vseh mestih, ker to matematično ni mogoče. Ker tak Izračun DDV, kot je na računu ali dnevnih zaključkih, v nekaterih pregledih ni možen (npr. Prodaja po artiklih), lahko v teh pregledih prihaja do manjših odstopanj pri izračunu DDV, npr. nekaj centov.

Obrazložitev zaokroževanja v programu Advantik verzija 2.4:

Ker so cene v gostinstvu in na splošno v maloprodaji določene bruto (torej z vključenim davkom), prihaja pri večini cen oz. zneskov pri izračunavanju osnove za DDV in samega DDV do zaokroževanj.
Zaokroževanje je operacija, pri kateri ni možno doseči ujemanja na vseh mestih, ker to matematično ni mogoče.

Microgramm Advantik deluje na naslednji način:

  • pri vsaki postavki na računu izračuna osnovo in DDV, pri čemer obe zaokroži na 2 decimalki.
  • za vse seštevke v programu dosledno sešteva osnove in DDV iz posamezne postavke računa.

Primer:
Na računu imamo 1 kavo, ki stane bruto 1,2 EUR. DDV stopnja za kavo je 22 %, tako da je pravilna osnova za ta artikel 0,98360656 EUR, pravilen davek pa 0,21639344 EUR (oz. tudi to sta približka na 8 mest). Nobena stranka ne bo sprejela izpisanega DDV oz. osnove na toliko mest, zato se to zaokroži na 2 mesti, torej na račun napišemo osnova 0,98 EUR in DDV 0,22 EUR.
V enem prodajnem dnevu imamo samo 10 računov, na vsakem 1 kava.
Če seštejemo izpisan DDV na posameznih računih, to pomeni 9,80 EUR osnove in 2,20 EUR DDVja. Če pa  račune najprej seštejemo in nato računamo osnovo in DDV, pridemo do osnove 9,84 EUR in 2,16 EUR DDVja.

Potem pa recimo, da v enem mesecu prodamo 100 kav (recimo, da ima mesec 10 delovnih dni). Če seštejemo posamezne dneve, bi dobili osnovo 98,00 EUR in 22,00 EUR DDV, če pa bi vse račune najprej sešteli in nato računali osnovo in DDV, pridemo do osnove 98,36 EUR in DDV 21,64 EUR.

Skratka, v vsakem primeru pride do neujemanj, zato se mora program, ki sprejema prejete račune od Advantika, temu prilagoditi in si lahko upošteva vstopni DDV, kot je izpisan na računu od Advantika, tudi če bi z lastnim zaokroževanjem prišel do drugačnega zneska. Temu pritrjuje tudi pojasnilo DURSa:

Datoteke: