Ste že vstopili v sistem davčnih blagajn?

V sistem davčnih blagajn vsako uro vstopi 200 novih zavezancev.

Po prvem tednu uvedbe sistema davčnih blagajn je Furs zbral nekaj statističnih podatkov. Njegova statistika kaže, da je v obdobju prvih 10 dneh po uvedbi sistema v sistem davčnih blagajn vsako uro vstopilo več kot 200 zavezancev. Furs je prav tako v tem obdobju opravil 1.919 postopkov nadzora in odkril nepravilnosti samo v 7 odstotkih vseh pregledov.

Kljub temu še enkrat ponovimo nekaj ključnih informacij.

Najbrž več ni treba dvakrat poudariti, da je do vključno 31. 12. 2017 mogoče račune izdajati na dva načina, bodisi iz davčne blagajne bodisi iz vezane knjige računov. To velja za gotovinske račune. Račune, ki so plačani negotovinsko, pa lahko izdate tudi na navadnem listu papirju ali iz starega paragonskega bloka. Od 1. 1. 2018 pa bo za vse, ki prejemate gotovinska plačila, obvezno izdajanje računov iz blagajne. Davčnih blagajn boste od januarja 2018 oproščeni le tisti, ki ne boste imeli možnosti vzpostavitve povezave z internetom. V tem primeru boste lahko uporabljali vezano knjigo računov, račune pa boste morali potrditi na vsakih 10 delovnih dni. Ampak ne pozabite, da vezano knjigo lahko uporabljate le, če jo potrdite prek eDavkov.

Iz vezane knjige tudi, ko se blagajna pokvari ali ko ni elektrike.

Priporočljivo je, da imate nekje shranjeno pri finančni upravi potrjeno vezano knjigo računov. Brez te namreč v takšnih primerih ne boste mogli izdajati računov, starih paragonskih blokov pa ne smete uporabljati. Račune, ki jih boste iz vezane knjige izdali ob okvari blagajne, boste morali davčno potrditi v 2 delovnih dneh od dneva, ko je naprava prenehala delovati. Enako velja za primer, ko ste bili brez električne energije. V primeru, da v tem času še vedno ne bo elektrike ali naprava še vedno ne bo delovala, boste podatke o izdanih računih morali na finančno upravo poslati najpozneje naslednji delovni dan, in sicer po tem, ko bodo težave odpravljene. Ko boste podatke o izdanih računih poslali v potrditev, bo Furs poslanim podatkom dodelil EOR (enkratno identifikacijsko številko računa), ki bo veljal kot potrdilo o prejetju naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

Kakšen mora biti račun?

Z uvedbo davčnih blagajn so se spremenili tudi načini, kaj vse mora biti navedeno na gotovinskem računu, a te novosti veljajo le za račune, ki so izdani iz blagajne. Računom, ki so izdani iz vezane knjige, ni treba dodeliti številke računa, saj je lahko številka računa denimo tudi od števila 1 naprej. To pomeni, da v tem primeru številka računa ni sestavljena iz 3 delov, kot je to ključno za račune, ki so izdani iz davčne blagajne. Ni treba, da vsebuje oznako poslovnega prostora, oznako za blagajno in zaporedno številko.