V katerih primerih so za kmete davčne blagajne obvezne?

Davčni sistem za kmete se na prvi pogled zdi preprost, a je precej bolj zapleten. Tako kot za vse druge zavezance,velja tudi za kmete enako pravilo: če morate za prodane izdelke izdati račun iz blagajne ali vezane knjige računov, plačilo pa prejmete v gotovini, morate račun tudi davčno potrditi. V predhodnem obdobju, torej do 31. decembra 2017, lahko račune izdajate na dva načina, in sicer prek elektronske naprave s sprotnim preverjanjem ali prek vezane knjige računov z naknadnim potrjevanjem.

Kmetijstvo ima toliko različnih dejavnosti, da postane zadeva hitro zapletena in nejasna, ko se vprašamo, kdo mora imeti davčno blagajno in kdo ne. Če ste kmetovalec, vam v nadaljevanju razkrivamo, ali ste davčnih blagajn upravičeni.

web_oredrman_tiskalnik_0

Davčnih blagajn ne potrebujete, če izpolnjujete naslednje pogoje skupaj:

 • obdavčeni ste pavšalno na podlagi katastrskega dohodka,
 • katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov,
 • niste zavezanec za DDV,
 • prodajate lastne pridelke iz osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti ter
 • pridelek prodajate končnemu kupcu (recimo na domu, tržnici ali premični stojnici).

(Vir: finance.si)

Pod osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost sodijo:

 • pridelki, pridelani na njivah (žita, krompir, krmne rastline, oljnice, sončnice, buče za olje ter nekatere vrste zelenjadnic, ki se lahko gojijo kot poljščine, recimo zelje, čebula in česen),
 • pridelave sadja v trajnih nasadih in pridelave hmelja,
 • vina in oljčna olja iz lastnega pridelka grozdja ter oliv,
 • živinoreje, vezane na večinoma lastno pridelavo krme na njivah (prodaja živih živali, jajc, mleka),
 • čebelarstva, evidentirana v registru čebelnjakov (med, vzreja čebeljih matic ter pridelava voska, matičnega mlečka in propolisa) ter
 • pridelave hlodovin in drv, pridelave novoletnih drevesc iz mladja.

(Vir: agrobiznis.finance.si)

Davčne blagajne potrebujete, če izpolnjujete enega izmed naštetih pogojev:

 • za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ugotavljate davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov ter dejanskih odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,
 • ste zavezanec za DDV in
 • prodajate pridelke in izdelke iz dopolnilne kmetijske dejavnosti,
 • prodajate pridelke iz druge kmetijske dejavnosti.

(Vir: agrobiznis.finance.si)

Pod druge kmetijske dejavnosti prištevamo izdelke, ki se ne morejo obdavčiti v okviru katarstrskega dohodka. Račun je torej treba izdati in ga obdavčiti v primeru, ko prodajamo:

 • sadiko sadnega, gozdnega, okrasnega drevja, grmičevja, vinske trte, hmelja,
 • okrasne rastline,
 • vrtnine, sadike vrtnin in zelišča na prostem (kar pomeni pridelavo več kot ene vrtnine oziroma zelišča na isti površini v posameznem letu),
 • vrtnine, pridelane v zaprtih prostorih (plastenjakih, rastlinjakih),
 • jagode, pridelane v intenzivni tržni pridelavi,
 • drugo jagodičje (recimo ameriške borovnice in ribez),
 • šparglje in druge vrste večletnih kultur na njivah,
 • živali, rejene z večinoma kupljeno krmo,
 • cele trope živali ali kosov mesa,
 • plantažno gojena novoletna drevesca,
 • nabrane gozdne plodove in
 • razžgan les.

(Vir: agrobiznis.finance.si)

Račun je prav tako treba izdati in davčno potrditi, če prodajamo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Med te sodijo:

 • sokovi, marmelade, kompoti,
 • žganje, pivo,
 • kislo mleko, sir, skuta,
 • moka, kruh, pecivo,
 • razkosano surovo meso, mesnine,
 • žagan les,
 • predelan med in čebelji izdelki (medica, medeni likerji),
 • predelana zelišča (čaji, kozmetični izdelki),
 • predelava gozdnih sadežev (predelava gob, borovnic in kostanja) ter
 • pečen kostanj, koruza, semena in oreščki.

(Vir: agrobiznis.finance.si)